privacy verklaring

 

PRIVACYVERKLARING

 

 

 

Autorijschool Willy Van Summerenis verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd is belangrijk voor Autorijschool Willy Van Summeren. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Autorijschool Willy Van Summeren zich in om de bescherming en het correcte gebruik van jouw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Autorijschool Willy Van Summeren slechts persoonsgegevens die je vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om je informatie te kunnen geven en/of diensten aan je te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kun je lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

 

 

1.   Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

 

Autorijschool Willy Van Summeren verzamelt persoonsgegevens als je ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Wij maken gebruik van het online PlanGo programma. Met PlanGo hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de bewaring en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

 

Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je deze informatie aan ons verstrekt hebt, tenzij wij jouw specifieke toestemming verkrijgen of om je te informeren over overige diensten van Autorijschool Willy Van Summeren. Bijvoorbeeld, als je ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Autorijschool Willy Van Summeren dan zullen wij gebruikmaken van jouw e-mailadres en andere informatie die je ons verstrekt om te kunnen reageren op je verzoek.

 

Autorijschool Willy Van Summeren verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan jouw vraag. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld bijvoorbeeld voor de aanvraag van een rijexamen dan wordt je daarvan op de hoogte gesteld.

 

 

 

2.   Bewaring van persoonsgegevens

 

Autorijschool Willy Van Summeren bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

 

Autorijschool Willy Van Summeren hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:


 

 

 

 

Categorie

Reden

Bewaartermijn

Naam

Informatie via contact

1 jaar na laatste contact

Telefoonnummer

Informatie via contact

1 jaar na laatste contact

E-mailadres

Informatie via contact

1 jaar na laatste contact

 Naam

Overeenkomst

 Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur

 Adres

Overeenkomst

 Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur

 Postcode + Woonplaats

Overeenkomst

 Wettelijk: 7 jaar na laatste factuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Delen van persoonsgegevens met derden

 

Autorijschool Willy Van Summerendeelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan jouw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

 

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Willy Van Summeren. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van jouw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Autorijschool Willy Van Summeren zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek.

 

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

 

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

 

AUTORIJSCHOOL WILLY VAN SUMMEREN heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Autorijschool Willy Van Summeren via onderstaand adres.

 

 

 

Contactgegevens:

 

Autorijschool Willy van Summeren:      

 

Adres:   Kerkstraat 10, 5357 PH Overlangel

 

Telefoonnummer: 06-53734216

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Contact Informatie

Telefoon Nummer: 0486411727   CBR registratie nummer: 7145Z1
Mobiel Nummer: 0653734216   KVK Nummer: 16052750
Adres: Kerkstraat 10   BTW Nummer: NL805117179B01
Postcode: 5357PH Overlangel   Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.